Měsíčník o rozsahu 44 plnobarevných stran s laminovanými deskami a šitou vazbou, který se zabývá historií a současností drážní (tj. především železniční, ale také tramvajové, trolejbusové a lanové) dopravy u nás i v zahraničí. Nevyhýbá se ani dalším dopravním druhům, například autobusové či lodní dopravě. Články jsou doprovázeny historickými a současnými fotografiemi, náčrty vozidel, případně jednoduchými mapkami. Díky obsahové úrovni, publikování kvalitního obrazového materiálu, při současném precizním polygrafickém zpracování, se časopis stává více než rovnocenným partnerem tématicky obdobně zaměřeným magazínům vydávaným v západní Evropě.

Roční předplatné časopisu Dráha pro rok 2024 činí 1.296,- Kč.