Mnohaleté zkušenosti, bohaté odborné znalosti, odborné autorské a jazykové zázemí, profesionální vybavení DTP studia a kvalitní tiskárna dávají předpoklady k poskytování komplexních polygrafických služeb na vysoké úrovni a za rozumné ceny.

Od myšlenky až po výsledný produkt Vám zpracujeme leták, katalog, propagační materiál či reprezentační publikaci, a to nejen v českém, ale také v ruském, anglickém, německém jazyce, případně dalších. Od roku 2003 Vám můžeme nabídnout nejen tištěnou, ale i digitální podobu Vašeho materiálu. Časopisy Dráha, Dráha Revue a Ročenka Dráha, které jsou rozšiřovány v České republice i v zahraničí, Vám nabízejí prostor pro prezentaci na svých stránkách.