Vyhledávání obchodních partnerů, pomoc při představení Vaší produkce na teritoriích v Ruské federaci a státech SNS, to vše Vám může zorganizovat společnost NADATUR – Váš obchodní partner.

Pro české firmy je dnes velice obtížné prosadit se na zahraničních trzích a přece jejich výrobky jsou srovnatelné nebo i předčí zahraniční konkurenci. Proto NADATUR organizuje v zahraničí skupinové akce a nabízí firmám možnost si za přijatelných podmínek ověřit svoji úspěšnost na zahraničním trhu. Uspořádáme pro Vás prezentaci, seminář, kongres či účast na výstavách. Našim akcím vždy předchází marketingový průzkum. Na jednání jsou pozvány jen ty zahraniční firmy, které mají o prezentovaný výrobek či spolupráci s našimi organizacemi vážný zájem.

Zastřešení státních orgánů (včetně našich zastupitelských) naší i zahraniční strany dává základ pro navázání solidních kontaktů a dojde-li mezi firmami k dohodě – také reálné předpoklady obchodního vztahu.

Společnost NADATUR spolupracuje také s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou agenturou na podporu obchodu CZECH TRADE, Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Hospodářskou komorou a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS.