standard-title Novinky z nakladatelství

Novinky z nakladatelství

 

PRÁVĚ VYCHÁZÍ!

Dráha Ročenka 2021/2022

Plnobarevný časopis formátu A4 vč. exkluzivního DVD.

Drága Ročenka 2021/2022_titul

Z obsahu:

Kalendárium 2021

Železniční zkušební okruh 2021
Vozidla pro dálkové vlaky
Novinky ve vozidlovém parku skupiny České dráhy v roce 2021
Skupina Škoda 2021
Trolejbusy a elektrobusy Škoda 2021
Nejdůležitější události v elektrické městské dopravě v České a
Slovenské  republice v roce 2021
Podjezd pod železnicí a tramvajová trať v Zahradním Městě
Intermezzo 1,5 kVss

a další…

 

Cena časopisu vč. DVD 350,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha bude opět cena Dráhy Ročenky 2021/2022 upravena na 280,- Kč.

 

EXPORT RINGHOFFER – Vývozní zakázky kolejových vozidel

Autoři: Jan Lutrýn, Ivo Mahel, Ludvík Losos a Zdeněk Malkovský

Vozy všech kategorií
vyráběla a exportovala firma Ringhoffer doslova do celého světa.

Kniha představí téměř zapomenutou skutečnost, že se vagónka Ringhoffer z pražského Smíchova jako první ze zemí Rakousko-uherské monarchie věnovala také výrobě vozů pro exportní zakázky.

Unikátní a dosud nepublikovaný soubor fotografií a dokumentů od první exportní zakázky (1867) do znárodnění firmy.

Mimořádně zajímavý soubor historických skleněných negativů, které firma pořizovala od roku 1875 až do 40. let 20. století, dokumentuje období od první zakázky určené pro severoitalskou železniční společnost Societa per le Ferrovie dell’Alta Italia v roce 1867, a další významné dodávky do zahraničí. Kromě běžných osobních i nákladních vozů lze sledovat i dodávky vozů salonních, luxusních rychlíkových a dokonce také lůžkových a jídelních. Bez povšimnutí nezůstane ani závěrečné období tzv. nových poměrů (50. léta 20. století), kdy se následovník – národní podnik Tatra – začal stále více orientovat na výrobu tramvají.

Textovou část doplňují podrobnosti o jednotlivých odběratelích a dodávkách, tabulkové přehledy dodaných vozů s výrobními čísly a označením, a také, pokud se dochovaly, rekonstruované typové výkresy.

Publikace obsahuje německé a anglické resumé. Rozsah plnobarevné publikace je 364 stran křídového papíru formátu A4 (na šířku) s vazbou v pevných deskách a 344 obrazových dokumentů (vč. výkresů) a 22 tabulek.

Čím se lišila vývozní vozidla od tuzemských? Odpověď naleznete uvnitř publikace.

Cena 1 090,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

DRÁHA REVUE 1-2/2021

Plnobarevný časopis formátu A4 s exkluzivním plakátem s kalendáriem pro rok 2022.

Z obsahu časopisu Dráha Revue 1-2/2021:

Malí „pětikoláci“

Před 40 lety byl oficiálně ukončen pravidelný parní provoz u ČSD

Železniční stanice Gmünd a trať KFJB (1. díl)

Kriváň – Lovinobaňa v době analogové

Resumé v anglickém a německém jazyce

 

Cena časopisu vč. vloženého plakátu 325,- Kč

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.

Stolní kalendář SOUČASNÁ MĚSTSKÁ DOPRAVA 2022

Tradiční stolní kalendář SOUČASNÁ MĚSTSKÁ DOPRAVA 2022, který jako v minulých letech vydává nakladatelství NADATUR ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR, vám přináší fotografie nejen současných dopravních prostředků, se kterými se můžete v rámci městské hromadné dopravy setkat, ale také novinky, na které mohou být provozovatelé MHD právem hrdí.

Součástí kalendáře jsou také praktické pomůcky pro každý den:
·         prostor pro zápis plánu po hodinách (7 – 19 h),
·         na každé stránce tříměsíční kalendář,
·         lunární kalendář,
·         celoroční plánovací kalendář 2022,
·         přehled svátků, státních svátků a významných dnů v roce 2022,

a jako BONUS:
·        seznam výročí a slavných dnů městské dopravy, která připadají na rok 2022.

Cena 99,- Kč

Dráha Ročenka 2020/2021

Plnobarevný časopis formátu A4 vč. exkluzivního DVD.

Z obsahu:

Kalendárium 2020

CZ LOKO v letech 2019/2020

Železniční zkušební okruh 2020

Společnost AŽD testuje na svých tratích systémy pro autonomní provoz vlaků

ETCS mění železnici

Nejdůležitější události v elektrické městské dopravě v České a Slovenské republice v roce 2020

Před 40 lety byl oficiálně ukončen pravidelný parní provoz u ČSD

a další…

 

Cena časopisu vč. DVD 350,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha bude opět cena Dráhy Ročenky 2020/2021 upravena na 280,- Kč.

MOŘE MYŠLENEK

Autoři: Miroslav Svítek, Vít Král

Kniha „Moře myšlenek“ dostala do vínku jednu zvláštnost, že popisuje dva různé pohledy na danou problematiku. Každá kapitola je popsána z pohledu vědce, prof. Miroslava Svítka a člověka denní praxe, Víta Krále. Jde o příklad zajímavé spolupráce, ale i konkrétní ukázku, jak je důležité převádět vědecké výsledky do reality našich měst a obcí, a tím i do našich životů.

V tomto pojetí je kniha „Moře myšlenek“ návodem pro další případné spolupráce různého druhu. Tak komplexní obor jako je „SMART CITY“ není možno pokrýt jedním odborníkem ani jednou jakkoli velkou firmou. Je nutná kooperace mezi jednotlivými profesemi, která vyžaduje vzájemné pochopení různých úhlů pohledu. Jinak se na město dívá architekt, informatik, právník, ekonom, stavař, atd. Chytrost pojetí autorů spočívá i v tom, že si všichni uvědomíme, že společně toho dosáhneme více.

Kniha „Moře myšlenek“ není učebnicí, ale přináší inspiraci, jak docílit tolik potřebné propojenosti státní správy a veřejné samosprávy, odborných a vědeckých institucí, firemního prostředí, ale i obyvatel měst a obcí, kterým se snažíme zlepšit kvalitu života. Technologie lze koupit, ale chytré řešení ne – to se musí léta budovat s ohledem na konkrétní potřeby daného území.

Plnobarevná publikace nestandardního formátu 162 x 228 mm obsahuje 84 stran a 37 mimořádných reprodukcí grafického díla Miroslava Svítka. Zpracována je na křídovém polomatném papíru s lepenou vazbou.

DRÁHA REVUE 1-2/2020

Plnobarevný časopis formátu A4 s exkluzivním plakátem s kalendáriem pro rok 2021.

Z obsahu časopisu Dráha Revue 1-2/2020:

Správkárna Jihlava 2. díl – 1919 až 1994

Malé „čtyřspřežky“ z výtopny Liberec

„Ludmilla“ neboli „ragulin“ půlstoletí v provozu

Resumé v anglickém a německém jazyce

 

 

 

Cena časopisu vč. vloženého plakátu 325,- Kč

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.

Osobní vozy ČSD III. – vozy speciálního určení

Autoři: Ivo Mahel, Ludvík Losos, Jan Lutrýn a Zdeněk Malkovský

Ve III. pokračování úspěšné ediční řady publikací o osobních vozech ČSD se seznámíte s vozy jídelními a lůžkovými, které ČSD začaly pořizovat již od roku 1945, dále pak se všemi salonními
vozy, které ČSD provozovaly, včetně těch, které při svém vzniku zdědily či se staly kořistí po 2. světové válce.

Dočtete se také o poštovních a zdravotních vozech (včetně zdravotních vlaků), úzkorozchodných vozech z poválečného období a představíme též vozy měřicí a některé železniční vozy určené k dalším speciálním účelům.

K popisovaným typům vozů jsou opět uvedeny typové náčrty a dobové fotografie.

Rozsah plnobarevné publikace je 388 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 547 obrazových dokumentů.

Publikace obsahuje německé a anglické resumé.

Cena 1 190,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

Následovníci Emila Kolbena

Autoři: Vladimír Pech a kolektiv

Osudy mnoha projektantů a konstruktérů, kteří pozitivně ovlivnili obor elektrických výzbrojí tramvají a lokomotiv ČKD, stejně jako přehled zlomových období, která formovala vývoj elektrické trakce v Českomoravské-Kolben-Daněk od svého vzniku až po současné dny, to vše naleznete uvnitř této publikace, vydané díky společnosti SKD TRADE, a.s.

Rozsah plnobarevné publikace je 328 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 254 vyobrazení.

Vydalo: SKD TRADE, a.s., v nakladatelství NADATUR, spol. s r.o., 1. vydání, Praha, 2020

Cena 1 295,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

Stolní kalendář TROLEJBUSY 2021

VYPRODÁNO

Tradiční stolní kalendář TROLEJBUSY 2021, který jako v minulých letech vydává nakladatelství NADATUR ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR, přináší fotografie současných i historických dopravních prostředků trolejbusové městské dopravy.

Součástí kalendáře jsou také praktické pomůcky pro každý den:
·         prostor pro zápis plánu po hodinách (7 – 19 h),
·         na každé stránce tříměsíční kalendář,
·         lunární kalendář,
·         celoroční plánovací kalendář 2021,
·         přehled svátků, státních svátků a významných dnů v roce 2021,

a jako BONUS:
·         seznam výročí a slavných dnů městské dopravy, která připadají na rok 2021.

Cena 99,- Kč

Dráha Ročenka 2019/2020

Plnobarevný časopis formátu A4 vč. exkluzivního DVD.

Z obsahu:
Kalendárium 2019
Železniční zkušební okruh 2019
Siemens Mobility: Vstříc novým úkolům v nákladní dopravě
ŠKODA ELECTRIC 2019
Škoda Transportation 2019
Novinky ve vozidlovém parku skupiny České dráhy v roce 2019
ČD Cargo v roce 2019
Dlouhá cesta k prototypům řady 842
Nostalgické jízdy roku 2019
Statistika 2019
Resumé

Cena časopisu vč. DVD 350,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha je opět cena Dráhy Ročenky 2019/2020 upravena na 280,- Kč.

Osobní vozy ČSD II. 1939–1992

Autoři: Ivo Mahel, Ludvík Losos, Jan Lutrýn a Zdeněk Malkovský

Ve II. pokračování úspěšné ediční řady publikací o osobních vozech ČSD naleznete „novinky“ v poválečné konstrukci železničních vozů, objasníme okolnosti, za jakých byla v Československu vagonářská výroba se stoletou tradicí redukována a v 60. letech z velké části nahrazena dovozem. Připomeneme také pozdější vývoj nových typů osobních vozů včetně těch, které skončily jen jako atypické prototypy. Nebude chybět ani způsob rozdělení vozového parku při zániku československé federace a trendy dalšího vývoje. K popisovaným typům vozů jako vždy uvádíme typové náčrty a dobové fotografie.

Rozsah plnobarevné publikace je 364 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 484 obrázků.

Publikace obsahuje německé a anglické resumé.

Cena 1 090,- Kč 

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

Osobní vozy ČSD 1918–1939

Autoři: Ivo Mahel, Ludvík Losos, Jan Lutrýn a Zdeněk Malkovský

 

V úvodní části budou připomenuty okolnosti vzniku samostatné republiky a jejích státních drah, popíšeme vývoj konstrukce železničních vozů i osobnosti, které ovlivnily jejich design. Dočtete se o prvorepublikovém systému číslování osobních vozů a jejich řadovém označení, jakož i o nápisech na vozech.

V publikaci jsou zmíněny typy osobních vozů rakouských státních drah, zejména ty, které se na základě starších objednávek dokončovaly až po rozpadu monarchie a připadly Československu, a také typy vozů od železničních společností, které se při jejich zestátnění dostaly do vozového parku ČSD.

Kniha obsahuje popis jednotlivých typů a typových skupin osobních vozů nově dodávaných ČSD, od prvních typů, navazujících jen dílčími úpravami na rakouské typy vozů, až po svébytné konstrukce, kterými koncem třicátých let vrcholil předválečný vývoj a jimiž naši výrobci dokázali držet krok se světovým vývojem. K jednotlivým typům vozů jsou uvedeny typové náčrty a fotografie, jejichž převažující část tvoří tovární fotografie z Ringhofferových závodů pečlivě uchovávané v archivu VÚKV.

Rozsah plnobarevné publikace je 344 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 450 obrázků.

Cena 990,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

DRÁHA REVUE 1-2/2019

Plnobarevný časopis formátu A4 s exkluzivním plakátem s kalendáriem pro rok 2020.

Z obsahu časopisu Dráha Revue 1-2/2019:

Správkárna Jihlava 1. díl – 1871 až 1918

Motorový mezičas na „ferdinandce“

Sedm let na krivanské smyčce

Resumé

 

Cena časopisu vč. vloženého plakátu 325,- Kč

 

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.