standard-title Novinky z nakladatelství

Novinky z nakladatelství

Vážení čtenáři časopisu Dráha a věrní zákazníci dopravního nakladatelství NADATUR,

i v současné situaci způsobené šířením viru Covid-19 naše redakce a nakladatelství fungují a chystají pro vás další vydání časopisu Dráha a distribuci publikací z naší produkce.

Nabízíme vám zaslání časopisu Dráha do vaší poštovní schránky. Bohužel, k ceně jednotlivých čísel časopisu se v tomto případě musí připočíst nemalá cena poštovného (celkem 169,- Kč za doručení 1 ks časopisu). Proto jsme pro vás připravili výhodnější variantu – mimořádné tříměsíční předplatné časopisu Dráha (Dráha č. 4 až 6 v celkové ceně 297,- Kč), v rámci kterého vás dočasně zařadíme do databáze předplatitelů s bezplatným doručením až do vašich schránek.
Pište, volejte – sdělíme vám platební údaje a po obdržení platby vám časopis či publikace okamžitě odešleme.

Prosíme, podpořte dopravní nakladatelství NADATUR objednávkami prostřednictvím e-shopu (www.nadatur.com), e-mailu (obchod@nadatur.com) či telefonu (224 224 749, 603 152 288).

Za nakladatelství NADATUR
Lenka Patrasová, ředitelka

Osobní vozy ČSD II. 1939–1992

Autoři: Ivo Mahel, Ludvík Losos, Jan Lutrýn a Zdeněk Malkovský

Ve II. pokračování úspěšné ediční řady publikací o osobních vozech ČSD naleznete „novinky“ v poválečné konstrukci železničních vozů, objasníme okolnosti, za jakých byla v Československu vagonářská výroba se stoletou tradicí redukována a v 60. letech z velké části nahrazena dovozem. Připomeneme také pozdější vývoj nových typů osobních vozů včetně těch, které skončily jen jako atypické prototypy. Nebude chybět ani způsob rozdělení vozového parku při zániku československé federace a trendy dalšího vývoje. K popisovaným typům vozů jako vždy uvádíme typové náčrty a dobové fotografie.

Rozsah plnobarevné publikace je 364 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 484 obrázků.

Publikace obsahuje německé a anglické resumé.

Cena 1090,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

DRÁHA REVUE 1-2/2019

Plnobarevný časopis formátu A4 s exkluzivním plakátem s kalendáriem pro rok 2020.

Z obsahu časopisu Dráha Revue 1-2/2019:

Správkárna Jihlava 1. díl – 1871 až 1918

Motorový mezičas na „ferdinandce“

Sedm let na krivanské smyčce

Resumé

 

Cena časopisu vč. vloženého plakátu 325,- Kč

 

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.

Osobní vozy ČSD 1918–1939

Autoři: Ivo Mahel, Ludvík Losos, Jan Lutrýn a Zdeněk Malkovský

V úvodní části budou připomenuty okolnosti vzniku samostatné republiky a jejích státních drah, popíšeme vývoj konstrukce železničních vozů i osobnosti, které ovlivnily jejich design. Dočtete se o prvorepublikovém systému číslování osobních vozů a jejich řadovém označení, jakož i o nápisech na vozech.

V publikaci jsou zmíněny typy osobních vozů rakouských státních drah, zejména ty, které se na základě starších objednávek dokončovaly až po rozpadu monarchie a připadly Československu, a také typy vozů od železničních společností, které se při jejich zestátnění dostaly do vozového parku ČSD.

Kniha obsahuje popis jednotlivých typů a typových skupin osobních vozů nově dodávaných ČSD, od prvních typů, navazujících jen dílčími úpravami na rakouské typy vozů, až po svébytné konstrukce, kterými koncem třicátých let vrcholil předválečný vývoj a jimiž naši výrobci dokázali držet krok se světovým vývojem. K jednotlivým typům vozů jsou uvedeny typové náčrty a fotografie, jejichž převažující část tvoří tovární fotografie z Ringhofferových závodů pečlivě uchovávané v archivu VÚKV.

Rozsah plnobarevné publikace je 344 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 450 obrázků.

Cena 990,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

SALONNÍ VOZY RINGHOFFER

Salonwagens RINGHOFFER
RINGHOFFER Salon Coaches

 Salonní vozy RINGHOFFER – 2. rozšířené vydání této úspěšné publikace přináší přehled výroby mimořádných, luxusních, železničních salonních vozů nejen z pohledu techniky a konstrukce, ale také architektury a umění. Kapitoly jsou navíc obohaceny o historii dynastie Ringhofferů, která významně ovlivnila vývoj železničního strojírenství.

Die erfolgreiche Publikation „Salonwagen RINGHOFFER“ erscheint nun als 2. erweiterte Auflage und stellt eine Übersicht über den Bau von außergewöhnlichen, luxuriösen Eisenbahn-Salonwagen dar. Die Fahrzeuge werden dabei nicht nur aus der Sicht der Technik und der Konstruktion, sondern auch der Architektur und der Kunst betrachtet. In die Kapitel wurde noch zusätzlich die Geschichte der Ringhoffer-Dynastie eingearbeitet, die in bedeutendem Maße die Entwicklung im Bereich der Bahnindustrie beeinflusst hat.

RINGHOFFER Salon Coaches – 2nd extended issue of the successful publication brings the production overview of the remarkable luxurious railway salon coaches not only from the point of view of technology and design but also architecture and art. In addition, the chapters are enriched by the history of Ringhoffer House, who affected the railway industry development in significant way.

Cena 1299,- Kč

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 10 %.