o_spolecnosti_moto

NADATUR spol. s r.o.

Firma NADATUR byla založena v roce 1993 jako nakladatelství a vydavatelství. Tvůrcem této společnosti byl její zakladatel Petr Vobořil.

V průběhu posledních let prošla firma velkým a dynamickým vývojem v oblasti své činnosti. Kromě nakladatelství a vydavatelství, reklamní, obchodní a zprostředkovatelské činnosti, od roku 1999 firma NADATUR provozuje také cestovní agenturu. V současnosti je nabídka společnosti NADATUR rozšířena o reality RU.

Firma NADATUR se v rámci svého obsahového zaměření zabývá čtyřmi hlavními programy:

 

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ

Mnohaleté vydavatelské zkušenosti, bohaté odborné znalosti, profesionální vybavení DTP studia, kvalitní tiskárna, autorské a jazykové zázemí dávají předpoklady k poskytování komplexních polygrafických služeb na vysoké úrovni a za rozumné ceny.

Od myšlenky až po výsledný produkt Vám zpracujeme leták, katalog, propagační materiál či reprezentační publikaci, a to nejen v českém, ale také v ruském, anglickém, německém jazyce, případně dalších. Od roku 2003 Vám můžeme nabídnout nejen tištěnou, ale i digitální podobu Vašeho materiálu. Časopisy Dráha, Dráha Revue a Ročenka Dráha, které jsou rozšiřovány v České republice i v zahraničí, Vám nabízejí prostor pro prezentaci na svých stránkách.

 

OBCHODNÍ AGENTURA

Vyhledávání obchodních partnerů, pomoc při představení Vaší produkce na teritoriích v Ruské federaci a Vietnamu, to vše Vám může zorganizovat společnost NADATUR – Váš obchodní partner.

Pro české firmy je dnes velice obtížné prosadit se na zahraničních trzích a přece jejich výrobky jsou srovnatelné nebo i předčí zahraniční konkurenci. Proto NADATUR organizuje v zahraničí skupinové akce a nabízí firmám možnost si za přijatelných podmínek ověřit svoji úspěšnost na zahraničním trhu. Uspořádáme pro Vás prezentaci, seminář, kongres či účast na výstavách. Našim akcím vždy předchází marketingový průzkum. Na jednání jsou pozvány jen ty zahraniční firmy, které mají o prezentovaný výrobek či spolupráci s našimi organizacemi vážný zájem.

Zastřešení státních orgánů (včetně našich zastupitelských) naší i zahraniční strany dává základ pro navázání solidních kontaktů a dojde-li mezi firmami k dohodě – také reálné předpoklady obchodního vztahu.

Společnost NADATUR spolupracuje také s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou agenturou na podporu obchodu CZECH TRADE, Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Hospodářskou komorou a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS.

 

CESTOVNÍ AGENTURA NADATUR TRAVEL

Zaměřuje se na kongresovou turistiku (tj. organizování sympozií, kongresů, seminářů) v České republice a Ruské federaci. Zajišťuje také veškerý kompletní servis pro zástupce firem při zahraničních akcích NADATURu.

 

REALITY RU

Firma NADATUR nabízí reality pro ruský trh.

 

NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 224 224 749, fax: +420 224 219 547
e-mail: info@nadatur.com, www.nadatur.com