standard-title Novinky z nakladatelství

Novinky z nakladatelství

MĚSTA BUDOUCNOSTI

Miroslav Svítek, Michal Postránecký a kolektiv

Publikace Města budoucnosti pojednává o účelném využití moderních technologií pro lepší správu a mana­gement měst s ohledem na jejich udržitelný rozvoj a kvalitu života obyvatel města.

První část popisuje města budoucnosti ze systémového pohledu zahrnujícího urbanismus, bezpečnost, sdílenou ekonomiku či probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci.

Druhá část je zaměřena na ukázky vybraných oblastí, jako jsou moderní úřad, kybernetická infrastruktura, chytré  transakce, energetika, mobilita a logistika, inteligentní budovy nebo vodní hospodářství. Tuto část knihy je nutno brát jako pouhý vzorek vybraných oblastí, které mohou být dále rozšiřovány o např. zdravotnictví, odpadové hospodářství, vzdělávání, atd.

Třetí část popisuje příklady měst budoucnosti, jako je vídeňská čtvrť Aspern, nebo praktický návod budování chytrých měst včetně způsobu měření jejich chytrosti až po imaginární laboratoř měst budoucnosti SynopCity.com, kde budou průběžně doplňovány novinky o dalších verzích této publikace.

Pokračování popisu…

Oblast chytrých měst je interdisciplinární problematika, která představuje nový způsob managementu města s pomocí dostupných znalostí a technologií, které byly do nedávné doby nepředstavitelné. V tomto pojetí je možno využívat modely různých situací, které mohou ve městě nastat, ty analyzovat a zajistit co nejoptimálnější reakci s ohledem na daná kritéria. Protože každý občan vnímá kvalitu života jinak, musí mu být umožněna volba, že i ten, kdo s novými technologiemi nechce mít nic společného, může bez zábran ve městě žít… Publikace je vázaná ve vazbě V4 mimořádného formátu 210 x 270 mm, s plnobarevným tiskem. Na 392 stranách křídového papíru naleznete také 265 vyobrazení.

Cena 695,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 15 % z ceny publikace.

SALONNÍ VOZY RINGHOFFER

Salonwagens RINGHOFFER
RINGHOFFER Salon Coaches

 Salonní vozy RINGHOFFER – 2. rozšířené vydání této úspěšné publikace přináší přehled výroby mimořádných, luxusních, železničních salonních vozů nejen z pohledu techniky a konstrukce, ale také architektury a umění. Kapitoly jsou navíc obohaceny o historii dynastie Ringhofferů, která významně ovlivnila vývoj železničního strojírenství.

Die erfolgreiche Publikation „Salonwagen RINGHOFFER“ erscheint nun als 2. erweiterte Auflage und stellt eine Übersicht über den Bau von außergewöhnlichen, luxuriösen Eisenbahn-Salonwagen dar. Die Fahrzeuge werden dabei nicht nur aus der Sicht der Technik und der Konstruktion, sondern auch der Architektur und der Kunst betrachtet. In die Kapitel wurde noch zusätzlich die Geschichte der Ringhoffer-Dynastie eingearbeitet, die in bedeutendem Maße die Entwicklung im Bereich der Bahnindustrie beeinflusst hat.

RINGHOFFER Salon Coaches – 2nd extended issue of the successful publication brings the production overview of the remarkable luxurious railway salon coaches not only from the point of view of technology and design but also architecture and art. In addition, the chapters are enriched by the history of Ringhoffer House, who affected the railway industry development in significant way.

Cena 1299,- Kč.

Pro o předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 10 %.

DRÁHA ROČENKA 2016/2017

Plnobarevný časopis formátu A4 vč. exkluzivního DVD.

Vybíráme z obsahu Ročenky:
Kalendárium 2016;
Železniční zkušební okruh 2016;
ŠKODA ELECTRIC 2016;
ŠKODA 2016;
Nová role železnice;
Nová a modernizovaná vozidla skupiny České dráhy v roce 2016;
SŽDC investovala nejen do tratí, ale poprvé také do výpravních budov;
Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech pokračuje;

 

Pokračování popisu…

Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí; Modernizace trati Běchovice – Úvaly; IV. tranzitní železniční koridor: Modernizace traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora; Statistika 2016; Resumé.

 

Cena časopisu vč. vloženého DVD 350,- Kč.

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.

DRÁHA REVUE 1-2/2017

Plnobarevný časopis formátu A4 s exkluzivním plakátem s kalendáriem pro rok 2018.

 Z obsahu časopisu Dráha Revue 1-2/2018:
Dráha na slovensko-maďarském pomezí;
„Pětsetpadesátky“ v Sokolově;
Unikátní lokomotivy z ČKD Praha – hybridní lokomotiva 718.501;
Tramvaje T1 dojezdily před 30 lety;
Resumé.

 

 

 

 

Cena časopisu vč. vloženého plakátu 325,- Kč.

Pro o předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.