standard-title Novinky z nakladatelství

Novinky z nakladatelství

Osobní vozy ČSD 1918–1939

Autoři: Ivo Mahel, Ludvík Losos, Jan Lutrýn a Zdeněk Malkovský

V úvodní části budou připomenuty okolnosti vzniku samostatné republiky a jejích státních drah, popíšeme vývoj konstrukce železničních vozů i osobnosti, které ovlivnily jejich design. Dočtete se o prvorepublikovém systému číslování osobních vozů a jejich řadovém označení, jakož i o nápisech na vozech.

V publikaci jsou zmíněny typy osobních vozů rakouských státních drah, zejména ty, které se na základě starších objednávek dokončovaly až po rozpadu monarchie a připadly Československu, a také typy vozů od železničních společností, které se při jejich zestátnění dostaly do vozového parku ČSD.

Kniha obsahuje popis jednotlivých typů a typových skupin osobních vozů nově dodávaných ČSD, od prvních typů, navazujících jen dílčími úpravami na rakouské typy vozů, až po svébytné konstrukce, kterými koncem třicátých let vrcholil předválečný vývoj a jimiž naši výrobci dokázali držet krok se světovým vývojem. K jednotlivým typům vozů jsou uvedeny typové náčrty a fotografie, jejichž převažující část tvoří tovární fotografie z Ringhofferových závodů pečlivě uchovávané v archivu VÚKV.

Rozsah plnobarevné publikace je 344 stran křídového papíru formátu A4 s vazbou v pevných deskách a 450 obrázků.

Cena 990,- Kč

Pro naše věrné předplatitele časopisu Dráha máme opět slevu 10 % z ceny publikace.

SALONNÍ VOZY RINGHOFFER

Salonwagens RINGHOFFER
RINGHOFFER Salon Coaches

 Salonní vozy RINGHOFFER – 2. rozšířené vydání této úspěšné publikace přináší přehled výroby mimořádných, luxusních, železničních salonních vozů nejen z pohledu techniky a konstrukce, ale také architektury a umění. Kapitoly jsou navíc obohaceny o historii dynastie Ringhofferů, která významně ovlivnila vývoj železničního strojírenství.

Die erfolgreiche Publikation „Salonwagen RINGHOFFER“ erscheint nun als 2. erweiterte Auflage und stellt eine Übersicht über den Bau von außergewöhnlichen, luxuriösen Eisenbahn-Salonwagen dar. Die Fahrzeuge werden dabei nicht nur aus der Sicht der Technik und der Konstruktion, sondern auch der Architektur und der Kunst betrachtet. In die Kapitel wurde noch zusätzlich die Geschichte der Ringhoffer-Dynastie eingearbeitet, die in bedeutendem Maße die Entwicklung im Bereich der Bahnindustrie beeinflusst hat.

RINGHOFFER Salon Coaches – 2nd extended issue of the successful publication brings the production overview of the remarkable luxurious railway salon coaches not only from the point of view of technology and design but also architecture and art. In addition, the chapters are enriched by the history of Ringhoffer House, who affected the railway industry development in significant way.

Cena 1299,- Kč.

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 10 %.

50 ZASTAVENÍ / 50 REFLECTIONS

Autor: Miroslav Svítek

Dovolte nám představit chystanou publikaci, která vychází k padesátým narozeninám prof. Miroslava Svítka a zahrnuje 50 zastavení, kde každé zastavení obsahuje jednu uměleckou fotografii a k ní české i anglické krátké zamyšlení o smyslu našeho bytí a hledání krásy v rychle se měnícím okolním světě. Tomu odpovídají i názvy jednotlivých zamyšlení jako například Poutník otevřených očí, Osamělý myslitel, Nadhled, Hledání, atd. Kniha je autorovým dárkem všem blízkým a spolupracovníkům za dosavadní spolupráci i za společně sdílené všední i nevšední okamžiky.

Plnobarevná publikace nestandardního formátu 160 x 190 mm obsahuje 108 stran a 53 mimořádných fotografií. Zpracována je na křídovém polomatném papíru s lepenou vazbou.

Doporučená prodejní cena: 190,- Kč

Publikaci zasíláme i prostřednictvím České pošty (úhrada bank. převodem + poštovné a balné = 280 Kč; zaslání na dobírku + poštovné a balné = 320 Kč)

DRÁHA REVUE 1-2/2018

Plnobarevný časopis formátu A4 s exkluzivním plakátem s kalendáriem pro rok 2019.

Z obsahu časopisu Dráha Revue 1-2/2018:

120 let Místní dráhy Zaječí – Čejč – Hodonín
160 let od zahájení provozu na Ústecko-teplické dráze
30 let elektrické trakce mezi Hodonínem, Holíčem a Kúty
Oslavy 160 let Kladensko-nučické dráhy (KND) ve znamení zvláštních jízd průmyslových parních lokomotiv z produkce ČKD
Lokomotivy V 2001 (221) Německých spolkových drah
Resumé

 

Cena časopisu vč. vloženého plakátu 325,- Kč.

Pro předplatitele časopisu Dráha opět jako v minulých letech platí sleva 20 %.