Dějiny československého železničního vojska

790 

Tomáš Jiránek, Radovan Soušek

Není skladem

Kategorie:

Popis

Kniha autorů Tomáše Jiránka a Radovana Souška pojednává o zvláštních nebojových jednotkách československé armády, které hrály poměrně důležitou úlohu jak v době první ČSR, tak po druhé světové válce. Po téměř celé 20. století se nepochybovalo o tom, že je nezbytné mít pohotově jednotku, která bude schopna železnice a dopravní prvky s ní související ve válce a v míru rychle stavět, opravovat, udržovat na nich provoz a v případě potřeby je také ničit.
Československé železniční vojsko se začalo utvářet již koncem roku 1918 z důstojníků a vojáků, kteří dříve sloužili v železničních jednotkách rakousko-uherské armády. Československý železniční pluk v meziválečném období představoval útvar, který byl nejen připraven plnit válečné úkoly, ale také pomáhat civilnímu obyvatelstvu při různých neštěstích a živelních katastrofách, provádět opravy železničních tratí a mostů, často za velmi těžkých podmínek a v časové tísni.
Krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava nacisté železniční vojsko zrušili, ale hned po osvobození je jeho bývalí příslušníci obnovili a vrátili je k původní činnosti. Po únoru 1948 došlo k určitým personálním změnám a také vzory se začaly hledat jinde. Železniční vojsko si nicméně udrželo velmi vysokou úroveň výcviku a bylo schopno plnit úkoly, na které by civilní organizace nestačily.
V druhé polovině 20. století proběhla celá řada organizačních změn, rozvíjela se odborná příprava na úrovni vojenských středních i vysokých škol, docházelo k restrukturalizaci vojska a jeho rovnoměrnějšímu rozmístění po území republiky. V rámci profesionalizace Armády České republiky se však již s jednotkami podobného typu nepočítalo. K 31. březnu 1994 byla činnost českého železničního vojska ukončena.
Kniha je založena na studiu pramenů uložených ve Vojenském ústředním archivu v Praze a Státním okresním archivu v Pardubicích, na odborné a vzpomínkové literatuře a je doplněna více než stovkou fotografií dokumentujících jak život u železničního vojska, tak jeho technické vybavení a jednotlivé stavby.
Reprezentativní publikace byla vydána 31. března 2014, dvacet let po ukončení činnosti železničního vojska na našem území.
Vázaná, barevná, formát A4