Prezentace českých firem z  oblasti dopravy v Jekatěrinburgu – Nižném Tagilu (Ruská federace)

 v rámci výstavy „MAGISTRAL 2009″
V. uralské výstavy železniční, automobilové a speciální dopravy
a dopravně stavební techniky 

7. – 9. září 2009

 

Vážení obchodní přátelé,
   v návaznosti na akce uskutečněné v minulém a letošním roce si Vás dovoluje firma NADATUR pozvat k účasti na dalších prezentacích v Ruské federaci.

Aktivita vznikla na základě jednání Mezivládní pracovní komise pro spolupráci České republiky a Ruské federace, pracovní skupiny pro dopravu a záštitu nad jejím průběhem převzalo Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo dopravy RF.

    Delegace českých podnikatelů bude vedena Ing. Vojtěchem Kocourkem Ph.D., náměstkem ministra dopravy ČR a Ing. Miroslavem Ramešem, generálním konzulem ČR v Jekatěrinburgu.

   Česká delegace má možnost zúčastnit se mimořádného zasedání Mezivládní pracovní komise pro spolupráci České republiky a Ruské federace pracovní skupiny pro dopravu.

   V rámci pobytu budou pro zástupce českých firem organizována setkání s 1. náměstkem ministra dopravy RF panem Sergejem Aristovem, gubernátorem Sverdlovské oblasti panem Eduardem Rosselem a primátorkou města Nižného Tagilu paní Valentinou Usajevou a dalšími představiteli Sverdlovské oblasti.

   Příprava prezentace zahrnuje také mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů, která zajistí, že se na prezentaci představitelé jednotlivých českých firem setkají se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Účast menšího počtu vybraných organizací dává dostatečný prostor zúčastněné firmě pro vlastní představení v délce 15 minut.

   Prezentace budou probíhat za účasti představitelů našich zastupitelských orgánů a představitelů místních hospodářských i územních orgánů. Na naše akce jsou vždy pozvány místní sdělovací prostředky.

 Smluvní cena za účast organizace je ve výši cca 29.500,– Kč (při účasti min. 6 firem).

(Cena obsahuje vyhledání a pozvání obchodních partnerů, organizaci bilaterálních jednání a přijetí, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků, náklady na účast a vystoupení na samostatné prezentaci v rámci výstavy.) 

Termín přihlášek nejpozději do 1. 6. 2009.

 

O výstavě samotné: Magistral 2009
V. uralská výstava železniční, automobilové a speciální dopravy a dopravně stavební techniky

Termín konání výstavy: 8. – 11. září 2009
Oficiální otevření výstavy – 8. září ve 12.00 h

 

Základní obsah výstavy: 

  • Železniční doprava

(Elektrovozy, elektrovlaky, elektro a motorové drezíny, vagóny; technika, vybavení a materiály pro opravny; technika na odklízení sněhu; technika a vybavení pro železniční nádraží; technika, vybavení, nástroje a technologie pro výstavbu, obsluhu a opravy železničních tratí aj.)

  • Městská doprava

(autobusy trolejbusy, tramvaje a zařízení pro provoz a opravy; elektrovlaky; vybavení zastávek a stanic; zabezpečovací zařízení aj.)

  • Logistika

(sklady a skladové hospodářství, prostředky automatizace a mechanizace skladu; technické prostředky multimodálních a intermodálních přeprav; dopravně expediční služby pro využití všech typů přepravy aj.)

  • Vodní doprava

(sdělovací prostředky, mechanizace, dispečerská zařízení pro říční přístavy; říční bagry aj.)

  • Dopravně stavební technika

(dobývací technika; technika pro stavbu silnic s asfaltovým a betonovým povrchem aj.)

a dále letecká doprava, automobilová doprava, potrubní systémy aj.¨

   Současně Vám nabízíme komplexní zajištění Vaší cesty – letenky, víza, ubytování, stravování, dopravu – orientační ceny v závazné objednávce. 

Rádi Vám předáme informace o dalších poskytovaných službách.

 Lenka Patrasová
ředitelka společnosti
NADATUR spol. s r.o.
Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, e-mail: reditel@nadatur.com