„České dny v Čeljabinsku” – prezentace českých firem

v rámci konference

Rekonstrukce průmyslových podniků – průlomové technologie v metalurgii a strojírenství

s výstavou
„Металлургия”, „Машиностроение. Металлообработка. Инновации” 

24. – 25. března 2009, Čeljabinsk, RF

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k aktivní účasti na prezentaci českých firem, která si klade za cíl komunikovat o projektech z oblasti metalurgie, strojírenství a příbuzných oborů, ve kterých mohou česká a ruská strana spolupracovat, plánovat oblasti potenciální spolupráce a podpořit výměnu informací a zkušeností mezi Českou republikou a Uralským federálním okruhem Ruské federace. Prezentace českých firem by měly informovat ruskou odbornou veřejnost (vč. představitelů vlády oblasti a zástupců ruských firem) o produkci českých společností a posílit navázání obchodních kontaktů.

Naším cílem je zapojit české organizace a zvýšit kvalitu vzájemné mezistátní spolupráce, a to na více úrovních ve státním i soukromém sektoru, a dále významně rozšířit spektrum českých firem, které dostanou šanci prosadit se na ruském trhu.

Delegace českých podnikatelů bude vedena Ing. Miroslavem Kalousem, náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR a Ing. Miroslavem Ramešem, generálním konzulem ČR v Jekatěrinburgu.

Na organizaci se kromě společnosti Nadatur a jejích ruských partnerů podílí také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Komora pro hospodářské styky se SNS, ČVÚT a Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade.

Aktivita je realizována ve spolupráci s CMT Čeljabinsk, Jihouralskou státní univerzitou a záštitu nad jejím průběhem převzalo Ministerstvo průmyslu a přírodních zdrojů Čeljabinské oblasti a Mezinárodní svaz „Metalurgmaš”. V rámci pobytu budou pro zástupce českých firem organizována setkání s panem J. Těftělevem, ministrem průmyslu a přírodních zdrojů Čeljabinské oblasti a jeho spolupracovníky, s panem M. Jurjevičem, primátorem města Čeljabinsk a dalšími představiteli Čeljabinské oblasti.

Program prezentace je včleněn do rozsáhlého projektu na podporu rozvoje obchodně ekonomických styků českých podnikatelských subjektů s názvem „České dny v Čeljabinsku”. V rámci doprovodného programu bude probíhat výstava fotoobrazů „100 českých nej”  a dny české gastronomie a piva v restauraci „Vesjolij kaban“. České dny budou prezentovat Českou republiku jako průmyslovou, ale také kulturní a gurmánskou zemi uprostřed Evropy.

Součástí přípravy prezentace je také mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů, které zajistí, že se na prezentaci představitelé jednotlivých českých firem setkají se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Představitel české společnosti vystoupí s 15-ti minutovou prezentací (k dispozici bude notebook, dataprojektor, plátno, mikrofon).

Cena za účast organizace 29.500,- Kč (při účasti min. 6 organizací)

 (cena obsahuje organizaci setkání s představiteli vlády Čeljabinské oblasti a administrace města Čeljabinsk, vyhledání a pozvání obchodních partnerů na prezentaci, tisk oficiálních pozvánek, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, drobné občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků, účast zástupců na společenském večeru).

 Své přihlášky a vyplněné profily (viz příloha) zasílejte,  prosím, do 2. 2. 2009.

(po dohodě je možné prodloužení termínu zaslání přihlášky)

O konferenci-výstavě samotné:
Rekonstrukce průmyslových podniků – průlomové technologie v metalurgii a strojírenství

Termín konání: 24. – 27. března 2009 

  • Konference

Plenární konference „Rekonstrukce průmyslových podniků – průlomové technologie v metalurgii a strojírenství
Mezinárodní vědecko-technická konference „Elektrometalurgie – základ  inovačního rozvoje ruského ocelárenství”
Mezinárodní vědecko-technická konference „Inovace v oblasti válcování a výroby trub”
Vědecko-technická konference „Vysokopecní výroba, aglomerační a koksochemické závody”
Mezinárodní kulatý stůl „Zpracování strusky, čističky, ekologie”

  • Metalurgie
  • Strojírenství, obrábění
  • Vybavení a technologie spořící energii
  • Energetické zabezpečení průmyslových podniků
  • Bezpečnost průmyslových podniků
  • Ekologické aspekty provozu, ochrana životního prostředí
  • Bezpečnost práce
  • Speciální pracovní oděvy, prostředky profesionální ochrany 

Dále Vám nabízíme využití komplexního zajištění Vaší pracovní cesty – letenky, víza, ubytování, dopravu – orientační ceny v závazné objednávce.

Rádi Vám předáme informace o dalších poskytovaných službách.

Lenka Patrasová
ředitelka společnosti
NADATUR spol. s r.o.
Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, e-mail: reditel@nadatur.com