Společný česko-ruský odborný seminář
s PREZENTACí ČESKÝCH FIREM
na téma
Možnosti úspor energie”
26. a 27. května 2009, Omsk

 Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k aktivní účasti na semináři, který si klade za cíl komunikovat o projektech z oblasti energetiky, ve kterých mohou česká a ruská strana spolupracovat, plánovat oblasti potenciální spolupráce a podpořit výměnu informací a zkušeností mezi Českou republikou a Sibiřským federálním okruhem Ruské federace v možnostech úspor v energetice. Probíranými tématy by měly být například nové metody úspor energie, klady a zápory zavádění nových technologií výroby energie, možnosti sjednocení elektrických přenosových soustav atd.

V rámci semináře proběhnou prezentace českých firem z oblasti energetiky a příbuzných oborů, které by měly informovat ruskou odbornou veřejnost (vč. představitelů vlády oblasti a zástupců ruských firem) o produkci českých společností a posílit navázání obchodních kontaktů.

Naším cílem je zapojit české organizace a zvýšit kvalitu vzájemné mezistátní spolupráce, a to na více úrovních ve státním i soukromém sektoru, a dále významně rozšířit spektrum českých firem, které dostanou šanci prosadit se na ruském trhu.

Konference bude probíhat za podpory a účasti představitelů Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu a České agentury na podporu obchodu Czech Trade.

Na organizaci se kromě společnosti Nadatur a jejích ruských partnerů podílí také Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR, Česká energetická agentura, Komora pro hospodářské styky se SNS a ČVÚT.

Aktivita je realizována ve spolupráci s Jihouralskou státní univerzitou a záštitu nad jejím průběhem převzalo Ministerstvo pro průmyslovou politiku, dopravu a spoje Omské oblasti a Ministerstvo ekonomiky Omské oblasti.

Celý program bude rozdělen do dvou částí – odborné a prezentační.

Odborná část bude složena z vystoupení představitelů vlády a resortního ministerstva Omské oblasti, Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, dále pak státních organizací české i ruské strany (ČEA, HK, ČEZ) a zástupců univerzit (České vysoké učení technické, Jihouralská státní univerzita).

Cílem prezentační části bude představení českých firem z oblasti energetiky a příbuzných oborů.

Zveme všechny představitele českých společností z oblasti energetiky a příbuzných oborů k účasti v prezentační části konference, která skýtá možnost představení produkce Vaší firmy odbornému publiku a pozvaným obchodním partnerům.

Součástí přípravy prezentační časti je také mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů, které zajistí, že se na prezentaci představitelé jednotlivých českých firem setkají se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Plánované cca 15-ti minutové přestavení společnosti dává dostatečný prostor zúčastněné firmě pro vlastní prezentování.

Na naše akce jsou vždy pozvány místní mediální prostředky.

Seminář „Možnosti úspor energie” bude v pořadí druhou akcí navazujících aktivit z oblasti energetiky, které bude naše společnost Nadatur spolu s ruskými partnery organizovat.

Cena za účast organizace

28.500,- Kč

(při účasti min. 6 organizací)

(cena obsahuje organizaci setkání s představiteli vlády Omské oblasti a administrace města Omsk, vyhledání a pozvání obchodních partnerů na seminář s následnou prezentací, tisk oficiálních pozvánek, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, drobné občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků ). 

Své přihlášky a vyplněné profily (viz příloha) zasílejte,  prosím, do 31. 3. 2008.

(po dohodě je možné prodloužení termínu zaslání přihlášky)

Dále Vám nabízíme využití komplexního zajištění Vaší pracovní cesty – letenky, víza, ubytování, dopravu – orientační ceny v závazné objednávce.

Rádi Vám předáme informace o dalších poskytovaných službách.

Lenka Patrasová
ředitelka společnosti
NADATUR spol. s r.o.
Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, e-mail: reditel@nadatur.com