Projekt ekonomické diplomacie GK Jekatěrinburg

 

 „PREZENTACE ČESKÝCH FIREM V IRKUTSKÉ OBLASTI“

 se zaměřením na moderní technologie 

2. – 4. 6. 2015, Irkutsk

Shrnutí:

Ve dnech 2. – 4. června 2015 se uskutečnil projekt ekonomické diplomacie “Prezentace českých firem v Irkutské oblasti”. Hlavním cílem projektu bylo hledání nových obchodních a investičních příležitosti pro české firmy v Irkutské oblasti, jedné z rozvinutých průmyslových oblastí Ruské federace. V rámci akce proběhla jednání se zástupci vlády Irkutské oblasti a se zástupci administrace města Irkutsk v čele se starostou D. V. Berdnikovem. Podrobné firemní prezentace proběhly na Podnikatelském fóru za vysoké účasti místních firem a institucí. Projekt byl připraven GK Jekatěrinburg a společností NADATUR, spol. s r.o. za podpory Velvyslanectví ČR v Moskvě.


Irkutská oblast (oblast RF na jihovýchodní Sibiři) je rozvinutou průmyslovou oblastí RF. Je zde příznivé investičním prostředí, v oblasti je např. jedna z nejnižších cenových hladin elektrické energie v RF. V roce 2014 téměř 70 % z celkového vzájemného obchodního obratu 4,7 mil. USD představoval export z ČR, z čehož cca 60 % činil vývoz strojů a zařízení. V regionu se realizuje řada rozvojových programů, včetně projektů tzv. „přednostního rozvoje“ financovaných z federálních zdrojů. Rozvoj Dálného východu je také jednou z priorit hospodářské politiky RF. Irkutská oblast je bohatá na přírodní zdroje, má výhodnou dopravní a geografickou polohu (spojnice evropské části RF s dálněvýchodními regiony RF a dalšími zeměmi v asijsko-tichooceánském regionu) a velký potenciál rozvoje vnitřního trhu. 

Podnikatelskou misi vedl velvyslanec ČR v RF pan Vladimír Remek a vedoucí Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu pan Oldřich Sommer, akce se dále osobně zúčastnili vedoucí ekonomických úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě pan Martin Bašta a Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu pan Luboš Laštůvka. Akce se zúčastnilo 14 zástupců z 11 českých firem a institucí včetně státní agentury na podporu obchodu CzechTrade, pojišťovací společnosti EGAP a spoluorganizátora akce společnosti NADATUR spol. s r.o. Dále zde byly zastoupeny české firmy Česká východní a.s., Ego Zlín, spol. s r.o., NUTMEG s.r.o., ANTARES-AZV s.r.o., Fortex – AGS a.s., ALTA a.s., PRECIOSA – LUSTRY, a.s., INCO engineering s.r.o.

Během jednání s představiteli vlády Irkutské oblasti a města Irkutsk (gubernátorem oblasti, starostou města, místopředsedou vlády a dalšími) , organizovaných formou kulatých stolů, měli všichni zástupci českých firem příležitost k představení svých společností a k pozvání představitelů Irkutské oblasti na podnikatelské fórum.

Dne 3. června proběhlo v hotelu Marriott Podnikatelské fórum, na jehož přípravě se spolu se společností NADATUR, spol. s r.o. podílela také Obchodní a průmyslová komora Východní Sibiře. Fóra se zúčastnili oficiální představitelé Irkutské oblasti a administrace města Irkutsk a více než 50 zástupců ruských firem a institucí. Během následných dvoustranných jednání byly projednány možnosti spolupráce na příp. konkrétních projektech.

Prezentaci českých firem v Irkutské oblasti byla věnována pozornost v místních sdělovacích prostředcích, v internetových médiích, na webových stránkách vlády Irkutské oblasti, města Irkutska i Obchodní a průmyslové komory Východní Sibiře.

Odkazy na mediální ohlasy:

Celkově akce přispěla k navázání nových kontaktů v Irkutské oblasti a výrazně podpořila ekonomickou spolupráci ČR s touto oblastí. To vše v podmínkách, kdy probíhají změny odbytových a investičních příležitostí v ruských regionech v rámci potřeb modernizace výrobních kapacit v souvislosti s prosazováním politiky nacionalizace výroby a náhrady dovozu. Zájem o rozvoj podnikatelských aktivit českých firem v tomto vzdáleném východosibiřském regionu potvrdil perspektivy ruského trhu, a to i přes současnou složitou hospodářskou situaci v RF. Účast velvyslance ČR v RF významně podpořila prezentaci a aktivity českých firem v Irkutské oblasti a potvrdila zájem ČR o spolupráci při rozvoji ruských regionů.   


Realizovaný program

 pondělí 1. 6.

 10:15 h                    odlet z Prahy (let SU 2011)

13:50 h                     přílet do Moskvy (Terminál E), přesun na Terminál D

16:30 – 17:00 h         setkání účastníků u vchodu k odletu

17:25 h                     odlet z Moskvy (let SU 1440)

  

úterý 2. 6.

 04:00 h                     přílet do Irkutska (časový posun 6 h)

04:30 – 05:00 h         ubytování v hotelu Marriott (www.courtyardirkutsk.ru)

12:00 h                      odjezd z hotelu

12:10 – 13:00 h         oběd v restauraci London Pab (Hotel Angara, ul. Suche Batora 7)

13:00 – 14:00 h         exkurze po městě Irkutsk

14:00 – 14:30 h         návrat do hotelu, příprava na jednání

14:30 – 15:00 h         přejezd z hotelu do budovy Administrace Irkutské oblasti

                                 (ul. Lenina 1a, Gubernátorský sál, 5 patro)

15:00 – 16:50 h        Setkání s představiteli Vlády Irkutské oblasti

 

Prezentace ekonomického a investičního potenciálu Irkutské oblasti

Krátké představení českých firem (v délce 3 – 4 min)

 

Účastníci z ruské strany:

 • Мохкамова  Екатерина Николаевна – И.О.заместителя Председателя Правительства Иркутской области
 • Носков Иван Николаевич – И.О. министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
 • Румянцева Юлия Николаевна – Первый заместитель министра экономического развития Иркутской области
 • Семенов Евгений Юрьевич -Заместитель министра экономического развития Иркутской области
 • Ашуркова Юлия Александровна – Начальник управления экономической политики, макроэкономического анализа и прогноза министерства экономического развития  Иркутской области
 • Борголов Павел Александрович – Заместитель начальника управления инвестиционного развития министерства экономического развития Иркутской области
 • Скворцова Ольга Александровна – Начальник протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
 • Баляскин Сергей Александрович -Помощник Губернатора Иркутской области
 • Жукова Елена Сергеевна – Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Иркутской области»

 

16:50 – 17:05 h        Přejezd do Administrace města Irkutsk

                                 (ul. Lenina 14, sál 72)

17:05 – 18:30 h        Setkání s představiteli města Irkutsk

 

Projednání možností spolupráce

Krátké představení českých firem (v délce 5 – 8 min), možnost s sebou přinést a odprezentovat krátkou verzi powerpointové prezentace

 

Účastníci z ruské strany:

 • Бердников Дмитрий Викторович –мэр г.  Иркутска
 • Логашов Антон Борисович – вице – мэр г.  Иркутска
 • Иванов Вячеслав Александрович – заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре
 • Деньгина Наталья Владимировна – заместитель мэра – председатель комитета по культурной политике и внешним связям администрации г. Иркутска
 • Константинова Оксана Григорьевна – начальник управления по информационной политике администрации г. Иркутска
 • Середкина Ольга Александровна – начальник управления туризма и международной деятельности комитета по экономике администрации г. Иркутска

Представительство МИД России в Иркутске:

 • Курбатова Людмила Анатольевна – руководитель территориального органа – представитель МИД России в г. Иркутске 

 

18:30 – 19:00 h           návrat do hotelu Marriott, večeře

 

 středa 3. 6.

 09:30 – 10:00 h          registrace návštěvníků

10:00 – 14:00 h         Konference „Prezentace eských firem v Irkutské oblasti“

   

 

Úvodní slovo za českou stranu:

Vladimír Remek

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federace

 

Oldřich Sommer

Vedoucí Generálního konzulátu České republiky v Jekatěrinburgu

 

Martin Bašta a Luboš Laštůvka

Vedoucí ekonomických odborů Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu

 

Úvodní slovo za ruskou stranu:

Руслан Эдуардович Ким 

Министр экономического развития Иркутской области

 

Логашов Антон Борисович  

Вице – мэр г.  Иркутска

 

Шаврин Константин Семенович  

Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири


 

Moderátor akce:

Елена Патрасова

Генеральный директор компании НАДАТУР

 

 

 

 

Pořadí vystupujících v programu prezentace: 

                        Штепан Йилек

                        менеджер

                        CzechTrade «Чек Трейд»

                       

                        Маркета Свободова

                        референт территориального страхования 

                        EGAP a.s., АО «ЭГАП»

                       

                        Валентина Дмитренко

                        торговый представитель в Российской Федерации

                        Česká východní a.s., АО «Чешская восточная»

                       

                        Доктор мед. наук Дамир Яруллин 

                        Официальный представитель в РФ 

                        EGO Zlín, spol. s r.o. «ЭГО Злин» ООО

                       

                        Томаш Навратил

                        директор по стратегии и развитую 

                        NUTMEG s.r.o., ООО «НУТМЕГ»

                        Официальный представитель в РФ компания «АЦМ» ООО        

                       

                        Витезслав Зедек 

                        директор 

                        ANTARES-AZV s.r.o., ООО «АНТАРЕС-АЗВ»

 

                        Антонин Ярош 

                        генеральный директор 

                        Николай Илюшин

                        коммерческий директор 

                        Борис Лазарев

                        генеральный директор российского филиала 

                        INCO ENGINEERING s.r.o., ООО «ИНКО инжиниринг»

 

                       videoprojekce

                       PRECIOSA – LUSTRY, a.s., АО «ПРЕЦИОСА – люстры»

                       

                       Склямин Алексей 

                       заместитель директора по продажам  

                       CorpusGroup s.r.o., ООО «КорпусГрупп»

                       

                       Яков Михайлович Кивович 

                        заместитель директора по вопросам развития 

                        Официальный представитель в РФ компания «Fortex-UPEC» 

                        Fortex-AGS a.s., АО «ФОРТЕКС-АГС»,

                       

                        Василий Борисович Добижа 

                        генеральный директор представительства в РФ 

                        ALTA a.s., АО «АЛТА РУС»

 

                        Po ukončení prezentací následovaly dvoustranné rozhovory a občerstvení.

 

 

14:00 – 17:00 h         exkurze  

17:00 – 18:00 h         příprava na oficiální závěrečnou večeři

18:00 – 21:00 h       oficiální večeře s představiteli Irkutské oblasti a města Irkutsk

                                          (restaurace – sál «Čaroid» hotelu Marriott)

21:00                        odpočinek, volno

 

 

 

 

čtvrtek 4. 6.

09:30 h                    odjezd z hotelu na letiště

 

12:00 h                    odlet z Irkutska (let SU 1563), přílet Moskva, Terminál D, ve 13:05 m.č.

15:00 h                    odlet z Moskvy, Terminál E (let SU 2014)

16:50 h                    přílet Letiště Václava Havla – Praha

 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Patrasová, ředitelka společnosti NADATUR

Dne: 15. 6. 2015

Fotodokumentace