Projekt ekonomické diplomacie GK Jekatěrinburg

 

 „PREZENTACE ČESKÝCH FIREM V IRKUTSKÉ OBLASTI“

 se zaměřením na moderní technologie

Exportní příležitosti pro všechny české podnikatele

ve významném regionu Ruské federace


 

2. – 4. 6. 2015, Irkutsk

 

Vážená paní, vážený pane

 

v návaznosti na akce uskutečněné v předešlých letech si Vás dovolujeme jménem Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu pozvat k účasti v prezentaci českých firem, která se uskuteční ve městě Irkutsk (hlavní město Irkutské oblasti). Firma NADATUR je realizátorem projektu.

 

Osobní účast na akci potvrdil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci, pan Vladimír Remek. Delegace českých podnikatelů bude dále vedena panem Oldřichem Sommerem, pověřeným výkonem funkce vedoucího Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, panem Martinem Baštou, vedoucím ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě a panem Lubošem Laštůvkou, ekonomickým konzulem Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu. Předpokládá se rovněž účast zástupce agentury na podporu exportu Czech Trade.

 

Malé, střední i velké české firmy mohou v rámci prezentací nabídnout ruským partnerům – zástupcům státní správy a municipalit Irkutské oblasti a podnikatelské veřejnosti – dodávky zařízení a moderních technologií například v následujících zájmových oblastech:

  • Technologie v oblasti strojírenství.
  • Technologie v oblasti energetiky, energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů (např. malé vodní elektrárny, fotovoltaika, solární systémy, systémy zateplování budov).
  • Doprava a dopravní technika (např. dodávky dopravní techniky a zařízení, systémů řízení dopravy).
  • Teplárenství (např. kotelny, teplárny, spalovny, jednotky pro zásobování teplem).
  • Ekologie (např. ČOV, úpravny pitné vody apod.).
  • Informační technologie v oblasti energetiky, dopravy, vodního a odpadového hospodářství atd. (např. elektronický výkon státní správy – e-government, služby státní správy poskytované v elektronické podobě, informační zdroje, informační databáze a zajištění bezpečnosti dat a služeb v elektronické státní správě).
  • Dodávky technologií v oblasti potravinářského průmyslu a zemědělství.
  • Ropný a chemický průmysl (např. dodávky strojů a zařízení).
  • Dřevozpracující a papírenský průmysl (např. dodávky strojů a zařízení, stavby zařízení „na klíč“).

a další – prosím, neváhejte nás kontaktovat s dotazem na zájem o Vaši produkci.

Přílohou této pozvánky jsou též informace o Irkutské oblasti. 

 

Prezentace českých firem se z ruské strany zúčastní představitelé státní správy a pozvaná odborná veřejnost z řad podnikatelů. Každá česká firma si připraví prezentaci v délce 10 až 15 minut – komentovaná powerpointová prezentace v ruském jazyce.

Po prezentacích budou navazovat dvoustranná kontaktní jednání s potencionálními partnery.

 

Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věci ČR

je stanovena smluvní cena za účast organizace

na 10.500,– Kč (při účasti min. 10 firem)

 

(Cena zahrnuje podíl na nákladech za registrační poplatky, vyhledání a pozvání obchodních partnerů, organizaci bilaterálních jednání, nájem a technické zabezpečení sálu, občerstvení během podnikatelského fóra, organizaci exkurzí v regionu, závěrečnou hodnotící večeři, pozvání sdělovacích prostředků, tiskové materiály a za další náklady spojené se zajištěním akce).

 

Termín zaslání přihlášky nejpozději do 4. 5. 2015.

(může být po dohodě prodloužen) 

 

Program (předběžný návrh):

1. 6. 10:15 h odlet z Prahy do Moskvy
17:25 h odlet z Moskvy do Irkutska
2. 6. 4:00 h m.č. přílet do Irkutska, ubytování (hotel Mariot), odpočinek
odpoledne přijetí u představitelů Irkutské oblasti a (nebo) města Irkutsk, exkurze
3. 6. dopoledne prezentace firem, dvoustranná jednání
odpoledne přijetí u představitelů Irkutské oblasti a (nebo) města Irkutsk
večer zhodnocení akce, společenská večeře
4. 6. 12:00 h odlet do Moskvy,
15:00 h  odlet do Prahy (přílet v 16:50 h)

 

Současně Vám nabízíme komplexní zajištění Vaší cesty – letenky, víza, ubytování, transfery – orientační ceny v závazné objednávce.

 

O případných změnách v programu budete včas informováni.

 

Mgr. Lenka Patrasová

ředitelka společnosti

 NADATUR spol. s r.o.

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, mobil: 603 750 341

e-mail: reditel@nadatur.com

 

Firemní profil_Irkutsk 2015_vzor 

Irkutská oblast_základní informace