Projekt ekonomické diplomacie GK Jekatěrinburg

 
Prezentace českých firem v Tjumenské oblasti (RF)
17. – 19. června 2014, Tjumeň


Vážení obchodní partneři,


z důvodů osobní účasti velvyslance ČR v Ruské federaci, pana Vladimíra Remka, na Prezentaci českých firem v Tjumenské oblasti (RF), si Vás dovolujeme informovat o změně termínu konání akce.
NOVÝ TERMÍN je stanoven na termín 17. – 19. června 2014 ve městě Tjumeň.
 
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu projekt organizačně zajišťuje společnost NADATUR.
Akce bude navazovat na prezentaci Tjumenské oblasti na našem velvyslanectví v Moskvě. V rámci naší akce budou mít zástupci českých firem možnost navštívit město Tjumeň, seznámit se s představiteli oblasti i města, v délce 5 – 10 minut odprezentovat svou firmu a její produkci a po ukončení prezentací jednotlivých českých firem navázat při dvoustranných osobních jednáních kontakty s pozvanými partnery. Předběžný program naleznete v závěru pozvánky.
 
V příloze najdete pozvánku s předběžným programem cesty, závaznou přihlášku a profil firmy k vyplnění.
Detaily programu jsou nyní v jednání a budou průběžně upřesňovány. Dále Vám zasíláme důležité regionální informace a informace o investičních pobídkách a připojujeme několik aktuálních zpráv:
https://www.admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11173324@egNews
 
Vzhledem k opravdu krátkému termínu na přípravu akce Vás velmi prosíme o včasné sdělení Vašeho zájmu.
Přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na adresu reditel@nadatur.com (1 výtisk podepsaný naskenovaný a 1 exemplář poštou).
Vyplněné formuláře firemních profilů v ruském jazyce zasílejte elektronicky ve Wordu na adresu reditel@nadatur.com. Profil Vaší firmy je pro nás velmi důležitý, abychom věděli, s jakými partnery se máte zájem setkat.


Těšíme se na Vaši účast.


Mgr. Lenka Patrasová
ředitelka společnosti
NADATUR, spol. s r.o.
Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 224 749, fax: +420 224 219 547
e-mail: reditel@nadatur.com


Prezentace českých firem v Tjumenské oblasti


Uzávěrka přihlášek je 28. května 2014.