Exportní příležitosti v oblasti moderních technologií

pro stavebnictví, energetiku, obnovitelné zdroje energie,

informační systémy státní správy a samosprávy, veřejnou dopravu,

chemický, farmaceutický, zdravotnický, dřevozpracující a papírenský průmysl

 

Prezentace českých firem ve Vologodské oblasti


3. – 6. 6. 2013, Vologda a Čerepovec (RF)Vážená paní, vážený pane

 

v návaznosti na akce uskutečněné v předešlých letech si Vás dovolujeme jménem Generálního konzulátu ČR v Sankt-Peterburgu pozvat k účasti ve dvou prezentacích českých firem, které se uskuteční ve Vologodské oblasti – ve městech Vologda a Čerepovec. Firma NADATUR je realizátorem projektu.

 

Delegace českých podnikatelů bude vedena Ing. Karlem Charanzou, generálním konzulem ČR v Sankt-Peterburgu. Akce se budou také účastnit zástupci společností Czech Trade, ČEB a EGAP.

 

České subjekty mohou v rámci dvou samostatných prezentací nabídnout ruským partnerům – zástupcům státní správy a municipalit Vologodské oblasti a podnikatelské veřejnosti – dodávky moderních technologií v následujících zájmových oblastech:

♦         Úspory energie ve stavebnictví (systémy zateplování budov),

♦         Využití obnovitelných zdrojů (malé vodní elektrárny, fotovoltaické a solární systémy),

♦         Informační technologie (elektronický výkon státní správy – e-government, služby státní správy poskytované v elektronické podobě, informační zdroje, informační databáze a zajištění bezpečnosti dat a služeb v elektronické státní správě),

♦         Chemický průmysl (dodávky strojů a zařízení),

♦         Farmaceutický a zdravotnický průmysl (dodávky a výroba léčiv, zdravotnických pomůcek),

♦         Doprava a dopravní technika (dodávky dopravní techniky a zařízení, systémů řízení dopravy),

♦         Strojírenství,

♦         Teplárenství (kotelny, teplárny, spalovny, jednotky pro zásobování teplem),

♦         Dřevozpracující průmysl (dodávky strojů a zařízení),

♦         Papírenský průmysl(dodávky technologických celků),

♦         Ekologie (ČOV, úpravny vody apod.).

 

Prezentace českých firem budou probíhat během dvou jednacích dnů nejprve v hlavním městě Vologdě a následující den ve městě Čerepovec. Akcí se zúčastní představitelé státní správy a pozvaná odborná veřejnost z řad podnikatelů. Představení firmy v délce 10 až 15 minut – komentovaná powerpointová prezentace v ruském jazyce.

Na prezentace budou navazovat dvoustranná kontaktní jednání s potencionálními partnery.


 Díky finanční podpoře ze státního rozpočtu ČR

je stanovena smluvní cena  za účast organizace

na 18.500,– Kč (při účasti min. 10 firem)

 

Termín zaslání přihlášky nejpozději do 1. 5. 2013.

 


(Cena obsahuje vyhledání a pozvání obchodních partnerů, organizaci bilaterálních jednání, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků).Program (předběžný návrh):

  1. den odpoledne odlet z Prahy do Sankt-Peterburgu, přijetí u generálního konzula – číše vína, odjezd vlakem do Vologdy
  2. ráno příjezd do Vologdy – ubytování, přijetí u gubernátora oblasti a vedení města Vologda, prezentace, dvoustranná jednání
  3. ráno odjezd do Čerepovce – ubytování, přijetí u vedení města Čerepovec, prezentace, dvoustranná jednání
  4. ráno odlet z Čerepovce přes Sankt-Peterburg do Prahy

 

 

Současně Vám nabízíme komplexní zajištění Vaší cesty – letenky, víza, ubytování, transfery – orientační ceny v závazné objednávce.

 

O případných změnách v programu budete včas informováni.

 

Mgr. Lenka Patrasová

ředitelka společnosti

NADATUR spol. s r.o.

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, e-mail: reditel@nadatur.com