Odborné workshopy na téma

„Moderní technologie a úspory energií“

s prezentacemi českých firem

Exportní příležitosti pro české podnikatele

ve dvou velmi významných ruských regionech

Sverdlovské a Čeljabinské oblasti


14. – 16. 5. 2013, Jekatěrinburg a Čeljabinsk (RF)Vážená paní, vážený pane

v návaznosti na akce uskutečněné v předešlých letech si Vás dovolujeme jménem Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu pozvat k účasti ve dvou odborných workshopech s prezentacemi českých firem, které se uskuteční ve městech Jekatěrinburg a Čeljabinsk. Firma NADATUR je realizátorem projektu.

Delegace českých podnikatelů bude vedena náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslavem Kalousem a Mgr. Karlem Borůvkou, generálním konzulem ČR v Jekatěrinburgu. Akce se budou také účastnit zástupci společností Czech Trade, ČEB, EGAP a Czech Turism.

České subjekty mohou v rámci dvou samostatných workshopů s prezentacemi nabídnout ruským partnerům – zástupcům státní správy a municipalit Jekatěrinburgu a Sverdlovské oblasti a Čeljabinsku a Čeljabinské oblasti a dále podnikatelské veřejnosti – dodávky moderních technologií zaměřených na rekonstrukce měst a jejich infrastruktury, elektronizace státní správy a dodávek pro průmysl v segmentech:

♦ úspory energií (systémy zateplování budov, modernizace teplárenství a výstavba zdrojů tepla) a využití obnovitelných zdrojů (malé vodní elektrárny, fotovoltaické a solární systémy),

♦ dodávek pro oblast životního prostředí (ČOV, zařízení pro hospodaření a úpravy vody),

♦ informační systémy státní a municipální správy (elektronický výkon státní správy – egovernment, služby státní správy poskytované v elektronické podobě, informační zdroje, informační databáze a zajištění bezpečnosti dat a služeb v elektronické státní správě),

♦ prostředků a systémů veřejné i neveřejné dopravy,

♦ technologických a strojírenských dodávek pro dřevozpracující průmysl,

♦ strojírenství, hutní a těžební průmysl.

Zástupci českých firem budou ruskou stranou seznámeni s obsahem Programu rozvoje průmyslu SvO a ChelO do roku 2020, Programu rozvoje energetického komplexu SvO na léta 2010-2015, aplikací Federálního programu „Čistá voda“ v SvO a ChelO, Programu „Stolica“ a dalšími projekty, do kterých by se česká podnikatelská veřejnost mohla aktivně zapojit.

Prezentace českých firem budou probíhat během dvou jednacích dnů nejprve v Jekatěrinburgu a následující den ve městě Čeljabinsk. Akcí se zúčastní představitelé státní správy a pozvaná odborná veřejnost z řad podnikatelů. Představení firmy v délce 10 až 15 minut – komentovaná powerpointová prezentace v ruském jazyce.

Na prezentace budou navazovat dvoustranná kontaktní jednání s potencionálními partnery.


Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věci a státního rozpočtu ČR

je stanovena smluvní cena za účast organizace

na 18.500,– Kč (při účasti min. 10 firem)


(Cena obsahuje vyhledání a pozvání obchodních partnerů, organizaci bilaterálních jednání, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků).Termín zaslání přihlášky nejpozději do 15. 4. 2013.Program (předběžný návrh):

  1. 13. 5. večer odlet z Prahy do Jekatěrinburgu
  2. 14. 5. ráno přílet do Jekatěrinburgu – ubytování, přijetí u vedení Sverdlovské oblasti a vedení města Jekatěrinburg, prezentace, dvoustranná jednání
  3. 15. 5. odjezd do Čeljabinska – ubytování, přijetí u vedení Čeljabinské oblasti a vedení města Čeljabinsk, prezentace, dvoustranná jednání
  4. 16. 5. ráno přejezd do Jekatěrinburgu, odlet do Prahy

 


Současně Vám nabízíme komplexní zajištění Vaší cesty – letenky, víza, ubytování, transfery – orientační ceny v závazné objednávce.

O případných změnách v programu budete včas informováni.


Mgr. Lenka Patrasová

ředitelka společnosti

NADATUR spol. s r.o.

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, mobil: 603 750 341

e-mail: reditel@nadatur.com