PREZENTACE  ČESKÝCH  FIREM

v rámci

V. národního investičního fóra

„Komunální Rusko (Municipalnaja Rossija) – 2012“

17. – 19. 10. 2012, Jekatěrinburg (RF)


Vážená paní, vážený pane

v návaznosti na akce uskutečněné v předešlých letech si Vás dovolujeme jménem Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu pozvat k účasti na prezentaci českých firem, která se uskuteční v rámci 5. národního investičního fóra „Komunální Rusko (Municipalnaja Rossija) 2012. Firma NADATUR je realizátorem projektu.

„Komunální Rusko“ je platforma vlády RF zaměřená na rozvoj téměř 25.000 municipálních objektů státní správy a cca 500 jednotně zaměřených průmyslových měst (tzv. monogorodov). Pátý ročník fóra, který proběhne v Jekatěrinburgu, je věnován jak rozvoji města samotného (včetně podpory jeho kandidatury na Všeobecnou světovou výstavu EXPO 2020), tak rozvoji municipálních oblastí tzv. Velkého Uralu (Uralský federální okruh a centrální Sibiř).

České subjekty mohou na fóru prezentovat technologické a výrobní postupy řešení problémů v oblasti komunálních, sociálních, infrastrukturních, podnikatelských a investičních potřeb municipálních objektů ČR, ale také turistický potenciál a kongresové, resp. ubytovací možnosti. Díky tomu dojde k celkovému zmapování potřeb obecních a komunálních úřadů Velkého Uralu s návazností na další spolupráci převážně ve sféře malých a středních podniků. Na prezentace budou navazovat dvoustranná kontaktní jednání s místními potencionálními partnery.

Delegace českých podnikatelů bude vedena náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslavem Kalousem a Mgr. Karlem Borůvkou, generálním konzulem ČR v Jekatěrinburgu.

Prezentace českých firem bude probíhat během jednacího dne Fóra, kterého se zúčastní registrovaní hosté fóra, představitelé státní správy města Jekatěrinburgu a Sverdlovské oblasti, ale také pozvaná odborná veřejnost z řad podnikatelů. Představení firmy v délce 10 až 15 minut – komentovaná powerpointová prezentace v ruském jazyce – bude realizováno v kongresových prostorách, kde budou probíhat všechna zasedání investičního fóra.

 

Díky finanční podpoře ze státního rozpočtu ČR je stanovena smluvní cena  za účast organizace

na 18.500,– Kč (při účasti min. 10 firem)

Termín zaslání přihlášky nejpozději do 3. 10. 2012.


(Cena obsahuje registrační poplatek za vstup na akci, vyhledání a pozvání obchodních partnerů, organizaci bilaterálních jednání a exkurzí, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků).Program (předběžný návrh):

1. den odpoledne – příjezd na fórum, prohlídka výstavy, přijetí u vedení Sverdlovské oblasti (spoluorganizátora akce)

2. den dopoledne – účast na fóru, prohlídka výstavy, bilaterální jednání

2. den odpoledne – prezentace českých firem, kulaté stoly, bilaterální jednání

3. den – odlet do Prahy


Současně Vám nabízíme komplexní zajištění Vaší cesty – letenky, víza, ubytování, stravování, dopravu – orientační ceny v závazné objednávce.

O případných změnách v programu budete včas informováni.


PDF soubor Prezentace českých firem na celoruském investičním fóru Municipalnaja Rossija_pozvánka stáhnete kliknutím zde

soubor Firemní profil_vzor zde

Závazná_objednávka_Prezentace firem_Municipalnaja Rossija_Jekatěrinburg 2012 zde


Mgr. Lenka Patrasová

ředitelka společnosti

NADATUR spol. s r.o.

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, e-mail: reditel@nadatur.com