Odborné prezentace českých průmyslových podniků
v Uralském federálním okruhu (RF)

v rámci dvou samostatných akcí

6. Euro-asijského průmyslového fóra v Jekatěrinburgu
a
3. mezinárodní průmyslová konference s výstavou „Rekonstrukce průmyslových podniků – inovační technologie v metalurgii a strojírenství“
v Čeljabinsku

ORGANIZACE DVOU SAMOSTATNÝCH PREZENTACÍ ČESKÝCH FIREM V RÁMCI JEDNÉ PRACOVNÍ CESTY

22. – 25. března 2010Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k aktivní účasti na dvou samostatných prezentacích českých průmyslových firem, které se budou konat v rámci dvou samostatných výstavně-konferenčních akcí ve městech Jekatěrinburgu a Čeljabinsku. Vzhledem k tomu, že se obě akce pořádají ve stejném termínu a města Jekatěrinburg (Sverdlovská oblast) a Čeljabinsk (Čeljabinská oblast) jsou od sebe vzdálena pouze cca 240 km, nabízíme Vám možnost uspořit cestovní náklady a navštívit obě tyto akce v rámci jedné pracovní cesty.

Obě akce mají za cíl komunikovat o projektech z oblasti strojírenství, hutnictví a příbuzných oborů, ve kterých mohou česká a ruská strana spolupracovat, plánovat potenciální spolupráci a podpořit výměnu informací a zkušeností mezi Českou republikou a Uralským federálním okruhem Ruské federace. Prezentace českých firem by měly informovat ruskou odbornou veřejnost (vč. představitelů vlády oblasti a zástupců ruských firem) o produkci českých společností a posílit navázání obchodních kontaktů.

Naším cílem je zapojit české organizace a zvýšit kvalitu vzájemné mezistátní spolupráce, a to na více úrovních ve státním i soukromém sektoru, a dále významně rozšířit spektrum českých firem, které dostanou šanci prosadit se na ruském trhu.

Delegace českých podnikatelů bude vedena Ing. Miroslavem Kalousem, náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR a Ing. Miroslavem Ramešem, generálním konzulem ČR v Jekatěrinburgu.

Na organizaci se kromě společnosti Nadatur a jejích ruských partnerů podílí také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade.

Celý program akce bude rozdělen do dvou částí, které budou obdobné v obou městech – prezentace českých firem a bilaterální jednání s exkurzemi. V rámci prezentace zazní příspěvky představitelů vlády a resortního ministerstva Sverdlovské a Čeljabinské oblasti, Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, dále pak státních organizací české i ruské strany (ČEB, EGAP apod.). Součástí přípravy prezentace je také mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů, které zajistí, že se na prezentaci představitelé jednotlivých českých firem setkají se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Představitel české společnosti vystoupí s max. 15-ti minutovou prezentací své firmy (k dispozici bude notebook, dataprojektor, plátno, mikrofon).

Cílem bilaterálních jednání a exkurzí bude co nejlépe osobně seznámit účastníky české delegace s možnostmi a plány oficiálních zástupců oblasti a rezortně zajímavých podnikatelských subjektů.

Předběžný program:

neděle 21. 3. odlet v 20:05 h z Prahy do Jekatěrinburgu,
pondělí 22. 3. přílet v 06:25 h m.č., po příjezdu ubytování, odpočinek, odpoledne přijetí u místopředsedy vlády a ministra průmyslu a vědy SO Jurije Zibareva a ministra mezinárodních a vnějších ekonomických vztahů SO Alexandra Charlova, exkurze;
úterý 23. 3. – dopoledne prohlídka výstavy, odpoledne prezentace českých firem;
středa 24. 3. – ráno odjezd do Čeljabinska, ubytování, odpoledne přijetí ministra průmyslu a přírodních zdrojů ČO Vladimira A. Jelistratova a ministra ekonomického rozvoje ČO Jeleny V. Murziny, exkurze;
čtvrtek 25. 3. – dopoledne prohlídka výstavy, odpoledne prezentace českých firem;
pátek 26. 3.odlet v 05:25 h z Jekatěrinburgu, přílet do Prahy ve 06:05 h.

Cena za účast organizace 33.500,- Kč (při účasti min. 6 organizací)

Jednáme o finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, která může výrazně zlevnit účastnický poplatek.
(Pokud se nám podaří zajistit finanční podporu až po odeslání Vaší přihlášky, bude sleva z ceny poskytnuta zpětně.)

Cena obsahuje organizaci setkání s představiteli vlády Sverdlovské a Čeljabinské oblasti, vyhledání a pozvání obchodních partnerů na prezentaci, tisk oficiálních pozvánek, nájem sálu a ozvučení, vybavení dataprojektorem a projekčním plátnem, drobné občerstvení po prezentaci, pozvání sdělovacích prostředků.

Své přihlášky a vyplněné profily (viz příloha) zasílejte, prosím, do 15. 2. 2010.
(po dohodě je možné prodloužení termínu zaslání přihlášky)

Dále Vám nabízíme využití komplexního zajištění Vaší pracovní cesty – letenky, víza, ubytování, dopravu – orientační ceny v závazné objednávce.
Rádi Vám předáme informace o dalších poskytovaných službách.

Lenka Patrasová
ředitelka společnosti
NADATUR spol. s r.o.

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547, e-mail: reditel@nadatur.com


Příloha: Závazná objednávka účasti (stáhnout), Firemní profil (stáhnout)

O akcích podrobněji:

6. Euro-asijského průmyslového fóra v Jekatěrinburgu
Termín konání: 23. – 25. března 2010
http://uv66.ru/vys/text/ea10/

 • Konference
  Konference „Inovační konstrukce, materiály a technologie pro důlní strojírenství“
  Mezinárodní konference „Rusko-německé smluvní dodávky – finanční a vládní podpora“
  Vědecko-technická konference „Kovy. Výroba. Obrábění. Zařízení“

  Zaměření akce:

 • Hornictví, dobývací technika
 • Metalurgie
 • Slévárenství
 • Svařování
 • Obrábění
 • Kování
 • Pohony
 • Kompresory, armatury
 • Ložiska
 • Kontrola a diagnostika
 • Nářadí a nástroje
 • Průmyslová automatizace
 • Logistika
 • Subkontrakt
 • IT v průmyslu
 • Autoprůmysl
 • Bezpečnost práce atd.

3. mezinárodní průmyslová konference s výstavou „Rekonstrukce průmyslových podniků – inovační technologie v metalurgii a strojírenství“
v Čeljabinsku

Termín konání: 23. – 26. března 2010
http://expoural.ru/exhibitions/reconstruction_of_industrial_enterprises_2010/

 • Konference
  Plenární konference „Rekonstrukce průmyslových podniků – průlomové technologie v metalurgii a strojírenství,
  Mezinárodní vědecko-technická konference „Elektrometalurgie – základ inovačního rozvoje ruského ocelárenství“,
  Mezinárodní vědecko-technická konference „Inovace v oblasti válcování a výroby trub“,
  Vědecko-technická konference „Vysokopecní výroba, aglomerační a koksochemické závody“,
  Mezinárodní kulatý stůl „Zpracování strusky, čističky, ekologie“.
 • Navázané výstavy
  Metalurgie. Metmaš 2010.
  Strojírenství. Obrábění. Svařování. Nástroje 2010
  Průmyslová ekologie 2010

  Zaměření akce:

 • Metalurgie,
 • Hutnictví, dobývací technika
 • Strojírenství, obrábění
 • Vybavení a technologie spořící energii
 • Energetické zabezpečení průmyslových podniků
 • Bezpečnost průmyslových podniků
 • Ekologické aspekty provozu, ochrana životního prostředí
 • Bezpečnost práce
 • Speciální pracovní oděvy, prostředky profesionální ochrany