ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 z prezentace  českých  firem  z  oblasti  dopravy v Jekatěrinburgu – Nižném Tagilu (Ruská federace)

v rámci výstavy „MAGISTRAL 2009“
V. uralské výstavy železniční, automobilové a speciální dopravy a dopravně stavební techniky

 9. – 10. září 2009

Ve dnech 9. a 10. září 2009 se konala pracovní návštěva delegace českých podnikatelů z oblasti dopravy, kterou v zastoupení za náměstka ministra dopravy ČR JUDr. Jaroslava Krále vedl náměstek ministra pro místní rozvoj ČR ing. Miroslav Kalous. Aktivita vznikla na základě jednání pracovní skupiny pro spolupráci České republiky a Ruské federace a záštitu nad jejím průběhem převzalo z české strany Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo dopravy ČR a z ruské strany Ministerstvo mezinárodních a vnějších ekonomických vztahů Sverdlovské oblasti.

Organizátorem mise byl s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu ve spolupráci se společností NADATUR, spol. s r.o.

Jednání s vedoucími představiteli Sverdlovské oblasti se konala dne 9. září 2009 a následná prezentace českých firem z oblasti dopravy v rámci výstavy „Magistral 2009“ proběhla v Nižném Tagilu. Cílem bylo posouzení stávajícího stavu vzájemných vztahů v rámci rozvoje dopravních, logistických a tranzitních systémů vyhlášených vládami oblastí, hledání dalších možností prohloubení a rozšíření spolupráce, podpora českých firem a prezentace českých výrobků a technologií z oblasti dopravy a logistiky. Příprava každé prezentace zahrnovala mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů za účelem podchycení zájmu ruských firem o dodávky nabízených českých výrobků a technologií. Při prezentaci se proto představitelé jednotlivých českých firem setkali se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Účast menšího počtu vybraných organizací, které si navzájem nekonkurují, dala dostatečný prostor zúčastněným firmám pro vlastní představení.

Z krátkodobého horizontu byly cíle splněny, jejich konkrétní naplnění je možno vyhodnotit až s určitým časovým odstupem.

 

Účastníci akce:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra;

Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu – ing. Miroslav Rameš, generální konzul, ing. Jan Krs, konzul pro obchodně-ekonomické otázky;

Česká exportní banka – ing. Jaroslav Poříz, MBA, generální ředitel zastoupení v Moskvě;

Czech Trade – ing. Jana Brzoňová, ředitelka zastoupení v Jekatěrinburgu;

Metrostav – ing. Robert Dostál, ředitel zahraničního zastoupení – výstavba metra, tunely a další speciální stavební práce, reference především na výstavbu metra v Praze;

Karex – ing. Pavel Ullmann, ředitel zastoupení v Moskvě – výrobce autobusů, s možností speciálních uprav pro tvrdé klimatické podmínky Sibiře, reference na rozsáhlé dodávky do Nižněvartovska, Surgutu, Omska;

ContiMade – ing. Jaroslav Králíček, export manager pro zemně SNS – montované kontejnerové stavby;

Čechofracht – Miloš Müller, obchodní ředitel – mezinárodní doprava a logistika;

Speditrans – Petr Velecký, export manager pro zemně SNS – mezinárodní doprava a logistika;

NADATUR spol. s r.o. – pí Lenka Patrasová, ředitelka – organizace výstav, konferencí, prezentací a odborných fór, nakladatelská a vydavatelská činnost, obchodní a cestovní agentura.

 

Celá aktivita byla rozdělena na dvě části.

Dne 9. září 2009 proběhla řada dvoustranných jednání celé delegace vedené náměstkem ministra pro místní rozvoj ing. Miroslavem Kalousem:

  1. přijetí u gubernátora Sverdlovské oblasti Eduarda Rossela;
  2. setkání s ministrem mezinárodních a vnějších ekonomických vztahů Sverdlovské oblasti Alexandrem Charlovem a ředitelem Fondu podpory investic při Gubernii Sverdlovské oblasti Vladislavem Klabukovem;
  3. setkání s vedením administrace města Jekatěrinburgu – Arkadij Černěckyj, primátor města Jekatěrinburgu, Alexander Jakob, 1. náměstek primátora;
  4. exkurze do jekatěrinburgského Metropolitanu – stanice metra Botaničeskaja, setkání s ředitelem odboru výstavby a podzemní dopravy společnosti Metrostroj Vladimirem Tagiljevem;
  5. exkurze do společnosti Uralkontejner, setkání s generálním ředitelem společnosti Sargejem Šavzisem.

 Dne 10. září 2009 proběhlo oficiální otevření výstavy „Magistral 2009“ a ve stejný den se v sále na výstavišti uskutečnila prezentace českých firem z oblasti dopravy, které se zúčastnilo cca 30 zástupců firem ze Sverdlovské a okolních oblastí. Zástupci českých firem si na základě předchozích jednání a prezentace na výstavě domluvili další individuální dvoustranné schůzky. Po ukončení prezentace a následných bilaterálních rozhovorů proběhla oficiální setkání české delegace:

  1.  s 1. náměstkem předsedy vlády Sverdlovské oblasti a ministrem průmyslu a vědy Anatolijem Gredinem;
  2. s vedením administrace města Nižnij Tagil – s Valentinou Isajevou, primátorkou města Nižnij Tagil a jejím odborným týmem;

 Celá akce se těšila značnému zájmu široké i odborné veřejnosti a byla i předmětem zájmu místních sdělovacích prostředků (tisk a televize). Účast na tiskové konferenci, vystoupení pro novináře, rozhovory pro televizi a tisk, předání informačních materiálů všem zainteresovaným stranám a vystoupení jednotlivých firem na samotné prezentaci vedlo k vysoké informovanosti podnikatelské veřejnosti o možnostech České republiky.

  

 

V Praze dne 14. 9. 2009

Zpracovala: L. Patrasová, NADATUR spol. s r.o.