ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 SPOLEČNÝ ČESKO-RUSKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ S PREZENTACÍ ČESKÝCH FIREM

na téma

„ÚSPORY V ENERGETICE“

se zaměřením na projekty z oblastí nových technologií, obnovitelných zdrojů energií, a revitalizační projekty pro bytové a komunální hospodářství

 24. a 25. září 2009, Omsk 

 Ve dnech 24. a 25. září 2009 se konala pracovní návštěva delegace českých podnikatelů z oblasti dopravy, kterou vedl náměstek ministra pro místní rozvoj ČR ing. Miroslav Kalous. Aktivita vznikla na základě jednání Mezivládní komise pro  hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci  mezi Českou republikou a Ruskou federací a záštitu nad jejím průběhem převzalo z české strany Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo Průmyslu a obchodu ČR a z ruské strany Ministerstvo ekonomiky Omské oblasti a Ministerstvo průmyslové politiky, dopravy a spojů Omské oblasti.

Organizátorem mise byl Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu ve spolupráci se společností NADATUR, spol. s r.o.

Jednání s vedoucími představiteli Omské oblasti se konala dne 24. září 2009 a druhý den 25. září 2009 proběhl odborný seminář na téma Úspory v energetice s následnou prezentací českých firem. Cílem bylo posouzení stávajícího stavu vzájemných vztahů v rámci projektů rozvoje nových technologií v energetice a obnovitelných zdrojů energií, a také seznámení se revitalizačními projekty pro bytové a komunální hospodářství vyhlášených vládami oblastí, hledání dalších možností prohloubení a rozšíření spolupráce, podpora českých firem a prezentace českých výrobků a technologií. Příprava každé prezentace zahrnovala mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů za účelem podchycení zájmu ruských firem o dodávky nabízených českých výrobků a technologií. Při prezentaci se proto představitelé jednotlivých českých firem setkali se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Účast menšího počtu vybraných organizací, které si navzájem nekonkurují, dala dostatečný prostor zúčastněným firmám pro vlastní představení.

Z krátkodobého horizontu byly cíle splněny, jejich konkrétní naplnění je možno vyhodnotit až s určitým časovým odstupem.

Účastníci akce:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra;

Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu – ing. Miroslav Rameš, generální konzul, ing. Jan Krs, konzul pro obchodně-ekonomické otázky;

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – ing. Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv;

Stomix – ing. Tomáš Piskač, obchodní ředitel – kompletní dodávky tepelně-izolačních fasád pro obytné i průmyslové objekty;

ČKD Energy – ing. Jan Kukučka, obchodní ředitel – dodávky zařízení pro energetiku, plynárenství a naftařský průmysl;

Thermona – Akimov Alexander Basilijevič, ředitel regionálního zastoupení, a Gryzychyn Alexander Iljič, vedoucí specialista – výroba kotlů včetně plynových a elektrokotlů v ekologicky šetrném provedení;

NADATUR spol. s r.o. – pí Lenka Patrasová, ředitelka – organizace výstav, konferencí, prezentací a odborných seminářů, nakladatelská a vydavatelská činnost, obchodní a cestovní agentura.

 

Celá aktivita byla rozdělena na dvě části.

Dne 24. září 2009 proběhla řada jednání celé delegace vedené náměstkem ministra pro místní rozvoj ing. Miroslavem Kalousem, generálním konzulem ČR v Jekatěrinburgu ing. Miroslavem Ramešem a ředitelem odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ing. Janem Zaplatílkem:

  1. přijetí u gubernátora Omské oblasti Leonida Konstantinoviče Poležajeva;
  2. setkání s ministrem ekonomiky Omské oblasti Igorem Gennadjevičem Murajevem a ministrem průmyslové politiky, dopravy a spojů Omské oblasti Alexandrem Vladimirovičem Gorbunovem;
  3. setkání s vedením administrace města Omska – Viktorem Filipovičem Šrejděrem, primátor města Omsk a Vladimirem Dmitrijevičem Potapovem, 1. náměstek primátora a ředitel Úřadu městského hospodářství;
  4. exkurze do firmy Teritoriální generující společnost – setkání s generálním ředitelem společnosti Viktorem Klimentěvičem Gaakem;
  5. exkurze do nově otevřeného autotechcentra Škoda.

 

Dne 25. září 2009 proběhlo oficiální otevření odborného semináře „Úspory v energetice“ s prezentací českých firem, které se zúčastnilo cca 50 zástupců firem ze Omské a okolních oblastí. Zástupci českých firem si na základě předchozích jednání a prezentace na výstavě domluvili další individuální dvoustranné schůzky. Po ukončení prezentace a následných bilaterálních rozhovorů proběhl oficiální slavnostní oběd v restaurantu Grand-Letur.

Celá akce se těšila značnému zájmu široké i odborné veřejnosti a byla i předmětem zájmu místních sdělovacích prostředků (tisk a televize). Vystoupení pro novináře, rozhovory pro televizi a tisk, předání informačních materiálů všem zainteresovaným stranám a vystoupení jednotlivých firem na samotné prezentaci vedlo k vysoké informovanosti podnikatelské veřejnosti o možnostech České republiky.

 

 

V Praze dne 12. 10. 2009

Zpracovala: L. Patrasová, NADATUR spol. s r.o.