Kolektiv autorů

MODERNÍ DOPRAVNÍ CESTA

Obnova, modernizace i nová výstavba železničních tratí, jejich vybavování zabezpečovací, automatizační a další technikou na úrovni 21. století a současně udržování všech těchto zařízení v plné provozuschopnosti, to vše a mnohem více je úkolem pracovníků Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kteří společně vytvářejí moderní dopravní cestu budoucnosti.

Publikace zachycuje významné změny, kterých jsme v posledních letech svědky v české železniční dopravě. Nové železniční tratě, bezpečnější přejezdy, rychlejší dopravní spojení, ekologický provoz a mnoho dalšího pro nás – běžné uživatele – zajišťuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), která byla v letech 2003 až 2011 postupně oddělena od Českých drah a určena ke správě, údržbě a provozování celostátních a regionálních drah ve vlastnictví českého státu a přidělování kapacity dopravní cesty všem společnostem, provozujícím na těchto tratích osobní a nákladní dopravu.
Velmi důležitým a veřejností nejvíce sledovaným úkolem SŽDC je obnova, modernizace a nová výstavba železničních tratí tak, aby naše železniční síť plnila požadavky, kladené na moderní železnice tohoto století a aby byla připravena na úkoly, které pro ni přichystá budoucnost.

Tato kniha vám chce ukázat obrovské úsilí, s jakým se jednotlivá odvětví SŽDC věnují obnově a modernizaci svých zařízení a ve vzájemné koordinaci vytvářejí železnici na úrovni Evropy budoucnosti. Obnovu železniční sítě zajišťuje SŽDC po celou dobu své existence, tempo rekonstrukce, modernizace a výstavby tratí se však v posledním období výrazně zvýšilo. Zásluhu na zvyšování tempa mají finanční prostředky, přidělované ze státních prostředků i z EU, ale také firmy, podílející se na výstavbě zařízení všech odvětví.

Takto souhrnně nebyla ještě nikdy popsána a zhodnocena činnost všech – jednotlivců, kolektivů a firem, přispívajících k rozvoji železniční sítě u nás. Tato publikace je určena pro železničáře se zájmem o svůj obor, odborníky na železniční techniku, ale i celou širokou veřejnost, která by měla mít přehled o tom, jak účelně se do železniční dopravní cesty investují státní a evropské peníze. Jednou poslouží kniha i historikům, kteří budou zpracovávat přehled o mohutném rozvoji železniční sítě u nás v tomto období.

Vázaná, formát A4, 192 stran, 222 vyobrazení, 20 tabulkových přehledů.

Doporučená prodejní cena 595,- Kč.