Odborná publikace

Doprava a přeprava – 2. díl

Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc., a kolektiv autorů

Autorský kolektiv v čele s doc. Ing. Zdeňkem Žemličkou, CSc., utváří ucelenou řadu odborných publikací, které se zabývají jednotlivými sférami dopravně přepravního procesu. Obsahem druhého dílu je problematika organizace a řízení dopravy v ČR (mj. vztah dopravy a samosprávy, výkon samostatné a přenesené působnosti v dopravě, legislativní normy v dopravě ve vztahu k veřejné správě, problematika zasilatelství atd.).

Publikaci lektoroval prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D. Ediční řada je svým obsahem určena nejen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale najde své uplatnění též v praxi veřejné správy a dopravy.

Brožovaná, 220 stran, prodejní cena 300 Kč